Chủ Nhật, 8 tháng 10, 2017

Lạng Sơn: BĐBP Chi Ma tuyên truyền chủ quyền biên giới cho nhân dân

tháng 10 08, 2017 - No comments

Ngày 28/8, Bộ Chỉ huy BĐBP Chi Ma – Lạng Sơn tổ chức tuyên truyền chủ quyền biên giới biển, đảo cho các cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị và người dân trên địa bàn xã Yên Khoái, huyện Lộc Bình.

Nội dung tuyên truyền chủ yếu về chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chủ quyền trong tình hình hiện nay và trách nhiệm của các cấp, các ngành, của cán bộ và nhân dân khu vực biên giới; những thông tin mới có liên quan đến nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc; công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới biển của tỉnh.Buổi truyên truyền nhằm giúp nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, nhân dân trong công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia và xây dựng khu vực biên giới biển của tỉnh ngày càng phát triển.

Vi Tùng

  • Share this post:

About the Author

Hello, I am Author, decode to know more Pellentesque volutpat volutpat nibh nec posuere. Follow me @Bloggertheme9
View all posts by admin →

Recent Posts

0 nhận xét:

E-mail Newsletter

Sign up now to receive breaking news and to hear what's new with our website!

back to top