Thứ Ba, 13 tháng 3, 2018

Có bằng cao đẳng dược có được mở nhà thuốc không ?

tháng 3 13, 2018 - No comments

Nhiều bạn học cao đẳng dược xong với tấm bằng trên tay và đang muốn mở một nhà thuốc mà chưa biết điều kiện như thế nào thì thông tin sau đây sẽ có ích cho các bạn.

Có bằng cao đẳng dược có được mở nhà thuốc không ?

Ở trong luật đã có quy định rất rõ ràng về những trường hợp được mở nhà thuốc như sau:

+ Theo khoản 1 điều 18 của Luật Dược có quy định người chịu trách nhiệm về chuyên môn của nhà thuốc phải có trình độ từ Đại học Dược trở lên và có kinh nghiệm 2 năm tại cơ sở chuyên môn về thuốc.

+ Theo điểm a, e, g, khoảng 1 điều 13 thì người chịu trách nhiệm về chuyên môn của quầy thuốc phải có trình độ trung cấp trở lên và phải có kinh nghiệm 18 tháng tại cơ sở kinh doanh về thuốc.

Vì vậy, ta có thể kết luận rằng học cao đẳng dược ra không được mở nhà thuốc mà chỉ được mở quầy thuốc thôi. Bạn muốn mở nhà thuốc phải liên thông lên trình độ Đại Học.

Trường Y Khoa Phạm Ngọc Thạch là một trường chuyên tuyển sinh ngành cao đẳng dược Hà Nội, cao đẳng dược Đà Nẵng và cao đẳng dược TP.HCM xét học bạ, cấp bằng chính quy.

Phòng tuyển sinh Trường Cao Đẳng Y Khoa Phạm Ngọc Thạch


  • Share this post:

About the Author

Hello, I am Author, decode to know more Pellentesque volutpat volutpat nibh nec posuere. Follow me @Bloggertheme9
View all posts by admin →

Recent Posts

0 nhận xét:

E-mail Newsletter

Sign up now to receive breaking news and to hear what's new with our website!

back to top