Tác giả


1. Thân Văn Quyết 
Đa phương tiện: http://www.tinnet.net/2017/11/khu-vuon-co-tich-cua-phu-ly.html
Video: http://www.tinnet.net/2017/10/tim-noi-thanh-binh-o-phu-ly.html
Audio: Phát trong máy

2. Lù Minh Hoàn 
3. Vi Tiến Tùng
Đa phương tiện: http://www.tinnet.net/2017/11/ac-san-banh-cuon-phu-ly.html
4. Nguyễn Thị Thanh Huyền
Đa phương tiện: http://www.tinnet.net/2017/11/tha-thinh-tren-mang-xa-hoi.html
Video:
Audio:

5. Hoàng Ngọc Phương Nam
Đa phương tiện: http://www.tinnet.net/2017/11/bat-cap-bai-tam-tu-phat.html
Video: https://www.youtube.com/watch?v=HF4uXBEuhQA&feature=youtu.be
Audio: Phát trong máy

6. Phạm Minh Kiên
Đa phương tiện: http://www.tinnet.net/2017/11/o-nhiem-nghiem-trong-vi-giac-thai-dan.html
Video: http://www.tinnet.net/2017/11/cao-ang-phat-thanh-truyen-hinh-i-60-nam.html
Audio:

7. Dương Thị Nhung
Đa phương tiện: http://www.tinnet.net/2017/10/buyt-ha-noi-luong-u-nhung-chat-lieu-u.html
Video: http://www.tinnet.net/2017/11/cho-bau-nguy-hiem-co-en-bat-ngo.html
Audio: Phát trong máy

8. Nguyễn Tú Anh
Đa phương tiện: http://www.tinnet.net/2017/11/thai-binh-o-nhiem-nguon-nuoc-song.html
Video:
Audio: Phát trong máy

9. Nguyễn Hồng Điệp
Đa phương tiện: http://www.tinnet.net/2017/11/chim-cau-ham-hat-de-mon-ngon-bo-duong.html
Video: http://www.tinnet.net/2017/11/tra-chanh-chem-gio-sinh-hoat-cau-lac-bo.html
Audio: Phát trong máy

0 nhận xét:

E-mail Newsletter

Sign up now to receive breaking news and to hear what's new with our website!

back to top